č.  65/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Kdyně a obcí Úboč - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 04.03.2020 Účinnost od: 16.04.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 321