č.  7/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2013 Účinnost od: 28.03.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 16