č.  68/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Holovousy - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2015 Účinnost od: 22.05.2015 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 3/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 157