č.  55/VS/2016 (KP)
mezi městem Nýrsko a městysem Dešenice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 11.04.2016 Účinnost od: 20.05.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 355