č.  68/VPS/Př/59/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Bystrá nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 24.04.2019 Účinnost od: 07.05.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 165