č.  26/VPS/36/TP/15/2011
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kvítkov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích a výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2010 Účinnost od: 15.01.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 58