Nařízení  č.  2/2006 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní památky Provodínské kameny a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2006 Účinnost od: 21.03.2006
Uveřejněno v č. 1/2006 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 7