Dodatek  č.  29/VPS/Př/32/2021
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a obcí Višňová - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 19.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 5/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 141