č.  3/VPS/100/2008
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Mařenice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.02.2007 Účinnost od: 15.12.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 7