č.  84/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Koryta - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 13.03.2019 Účinnost od: 03.06.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 383