č.  77/VS/2016 (KP)
mezi městem Kralovice a obcí Štichovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 18.05.2016 Účinnost od: 16.06.2016 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 417