Dodatek  č.  44/VPS/Př/23/2021
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Česká Lípa a obcí Nový Oldřichov - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 22.07.2021 Účinnost od: 01.09.2021 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 173