Dodatek  č.  93/VPS/OP/5/2019
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 18.02.2019 Účinnost od: 15.03.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 228