č.  5/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Srby - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 18.11.2019 Účinnost od: 22.11.2019
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 11