č.  17/VPS/TP/2/2018
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 26.09.2018 Účinnost od: 09.11.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 73