č.  18/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Netunice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 08.02.2021 Účinnost od: 12.03.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 192