Nařízení  č.  5/2011 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu ve smyslu § 27 odst. 2 písm. b/ bod 4. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2011 Účinnost od: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 441