č.  23/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Drmoul - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2003 Účinnost od: 17.12.2003 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 10/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 141