č.  67/VS/2016 (KP)
mezi městem Tachov a obcí Lestkov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 05.04.2016 Účinnost od: 30.05.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 388