č.  40/VS/2014 (KS)
uzavřená mezi městem Říčany a obcí Modletice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 07.05.2014 Účinnost od: 11.07.2014 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 281