č.  111/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Osvračín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 26.06.2019 Účinnost od: 14.08.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 465