Nařízení  č.  3/2017 (KK)
Rady Karlovarského kraje
o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2017 Účinnost od: 03.01.2018
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 24