Dohoda  č.  10/VS/2018 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nýřany a obcí Vejprnice - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 19.01.2018 Účinnost od: 13.02.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 168