Nařízení  č.  1/2003 (JC3)
Rady Jihočeského kraje
, kterým se stanovují úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Oblasti úpravy:
SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2003 Účinnost od: 25.09.2003 Zrušeno: 25.09.2004
Uveřejněno v č. 3/2003 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje na straně 1

zrušeno 6/2004 (JC)