č.  10/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon činnosti obecní policie
Schváleno (Vydáno): 13.05.2021 Účinnost od: 09.06.2021
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 111