Dodatek  č.  32/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Dubá a obcí Jestřebí - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 31.05.2017 Účinnost od: 21.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 80