č.  96/VPS/75/2007
uzavřená mezi Městem Nový Bor a Obcí Radvanec - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2007 Účinnost od: 15.05.2007 Zrušeno: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 202