č.  96/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Tachov a městem Bor - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikac
Schváleno (Vydáno): 20.06.2016 Účinnost od: 05.11.2016
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 478