Dodatek  č.  105/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Všeruby a obcí Ostrov u Bezdružic - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 12.10.2016 Účinnost od: 19.11.2016 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 499