č.  121/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Strašín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2011 Účinnost od: 24.05.2011
Uveřejněno v č. 4/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 301