č.  63/VS/2016 (KP)
mezi městem Nýrsko a obcí Chudenín - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 11.04.2016 Účinnost od: 26.05.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 379