Dohoda  č.  49/VS/2016 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Manětín a obcí Nečtiny - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 06.01.2015 Účinnost od: 09.02.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 334