Veřejnoprávní smlouva  č.  21/VPS/6/2017
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Chotovice - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 14.06.2017 Účinnost od: 23.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 56