Informace  č.  KS01/2013
o zrušení veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie
Oblasti úpravy:
Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2013 Účinnost od: 16.08.2013
Uveřejněno v č. 4/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 292