č.  18/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Bor a obcí Rozvadov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 16.11.2018 Účinnost od: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 2/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 42