č.  18/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Hlavňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.01.2020 Účinnost od: 07.02.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 52