č.  89/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a obcí Vrčeň - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 25.08.2016 Účinnost od: 01.11.2016
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 461