č.  145/VPS/OP/7/2015
uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 24.04.2015 Účinnost od: 29.05.2015 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 337