Dodatek  č.  26/VPS/OP/5/2020
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tanvald a městem Velké Hamry - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 04.06.2020 Účinnost od: 27.06.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 60