č.  56/VS/2016 (KS)
uzavřená mezi městem Vlašim a obcí Pravonín - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2015 Účinnost od: 09.03.2016
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 184