Nařízení  č.  9/2016 (KK)
Rady Karlovarského kraje
o zřízení Přírodní památky Malý Stolec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 12.09.2016 Účinnost od: 20.12.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 284