č.  62/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Božičany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 06.09.2016 Účinnost od: 30.09.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 274