Oznámení  č.  KP8/2021
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nýřany a obcí Úherce k zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 08.03.2021 Účinnost od: 08.03.2021
Uveřejněno v č. 1/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 34