Obecně závazná vyhláška  č.  1/2004 (KP)
Zastupitelstva Plzeňského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské aglomerace
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 31.08.2004 Účinnost od: 15.10.2004
Uveřejněno v č. 7/2004 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 286