č.  5/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.01.2015 Účinnost od: 03.02.2015 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 64