č.  10/VPS/24/2010
uzavřená mezi městem Osečná a obcí Cetenov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 02.09.2009 Účinnost od: 07.10.2009 Zrušeno: 23.04.2015
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 21

zrušeno 147/VPS/85/2015_zruš