č.  123/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a městysem Kolínec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2011 Účinnost od: 08.06.2011
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 452