č.  16/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi obcí Břasy a obcí Březina - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 14.01.2014 Účinnost od: 07.03.2014 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 203