Nařízení  č.  3/2004 (KH7)
Rady Královéhradeckého kraje
, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí Královéhradeckého kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Exhalace. Emise. Imise.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2004 Účinnost od: 04.01.2005 Zrušeno: 01.09.2014
Uveřejněno v č. 7/2004 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 402

Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.