č.  13/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2013 Účinnost od: 01.01.2013 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 33